Analiza poslovanja

Kvalitetno obavljena Analiza poslovanja temelj je za donošenje brojnih važnih odluka vezanih za poslovanje poduzeća. PAKTOR će izvršit pregled dosadašnjeg poslovanja Društva te napraviti ekonomsko-financijsku analizu poslovanja na temelju koje će dati zaključnu ocjenu dosadašnjeg i preporuke za buduće poslovanje Društva.

 

Izrada studije o transfernim cijenama

Pravila o transfernim cijenama temelje se na metodologiji OECD-a i propisana su člankom 13. Zakona o porezu na dobit te člankom 40. Pravilnika o porezu na dobit. S tim u skladu društva koja posluju s međunarodnim i domaćim povezanim osobama moraju uspostaviti i dokumentirati sustav transfernih cijena, kojima se određuju uvjeti pod kojima se poslovanje između povezanih strana obavlja.

Pravila o transfernim cijenama odnose se na transakcije između inozemnih, ali i tuzemnih povezanih društava. Definicija povezanih društava je šira od obične vlasničke povezanosti i uključuje sve one osobe koje su na bilo koji pravni ili ekonomski način povezane, npr. imaju istog direktora. Kod tuzemnih povezanih društava, dokumentacija o transfernim cijenama mora postojati kad jedno od društava primjenjuje nižu poreznu stopu, ne plaća porez na dobit ili koristi porezne gubitke za prijenos.

PAKTOR izrađuje studiju o transfernim cijenama kojom se argumentiraju i dokazuju tržišni uvjeti pod kojima se usluge između povezanih osoba zaračunavaju.

 

Due diligence

Due diligence je interdisciplinarni proces u kojem zainteresirana strana provjerava relevantne pojedinosti iz poslovanja sa svrhom što boljeg uvida u razne aspekte poslovanja trgovačkog društva kako bi se identificirali rizici i na temelju toga analiziralo moguće načine minimiziranja eventualnog negativnog utjecaja tih rizika radi izbjegavanja neizvjesnih stanja i eventualnih sporova.