Izrada poslovnih planova

Ukoliko pokrećete novi poslovni projekt, proširujete postojeće kapacitete ili su Vam potrebna financijska sredstva možemo Vam ponuditi izradu poslovnog plana, koji će Vam pomoći u sagledavanju trenutne pozicije Vašeg poslovanja, ili u donošenju odluke o novom ulaganju.

 

Izrada studija gospodarske opravdnosti

Studija gospodarske opravdanosti proširena je verzija poslovnog plana koja sadrži i financijsku ocjenu istog te kao takva čini temeljni dokument za ocjenu određenog poduzetničkog poduhvata. Studijom osim što se prikazuju svi relevantni elementi poslovnog plana, njome se pokazuej i dokazuje gospodarska opravdanost, odnosno rentabilnost i profitabilnosti gospodarskog korištenja resursa angažiranih na projektu.

Za svoje klijente izrađujemo Studiju gospodarske opravdanosti koja mora biti izrađena sukladno pravilima struke na način koji omogućava objektivnu i ispravnu izradu i procjenu svih metedoloških pravila i načela.

 

Izrada investicijskih studija

Kvalitetna investicijska studija osnova je za priavljanjebilo kakvog vanjskog izvora financiranja određnog investicijskog poduhvata a najčešće kredita komercijalne banke. Ipak ona prvenstveno služi samom poduzetniku kako bi kritički sagledao stabilnost i rentabilnostinvesticijskog projekta,te kako bi bio spreman izvršavati buduće kreditne obveze.

 

Izrada investicijskih studija za kredite HBOR

Financijski povoljniji krediti Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) uz izradu investicijske studije zahtijevaju poštivanje posebnih procedura te izradu dokumentacije koja je u skladu sa njihovim kreditnim linijama.

Društvo PAKTOR ima pozitivne rezultate u pribavljanju sredstava preko HBOR-ovih linija za kreditiranje poduzetništva.