Računovodstvo

Specijalizirani smo za pružanje usluga računovodstva fizičkim i pravnim osobama (trgovačkim društvima, obrtima i neprofitnim organizacijama).

Svakom klijentu pristupamo s posebnom individualnom pažnjom i nastojimo dogovoriti program usluga koji je za njega optimalan. Mi nudimo individualan pristup koji odgovara potrebama svakog klijenta u određenoj fazi poslovanja i razvoja.

Naš računovodstveni odjel predstavlja neovisnu izdvojenu jedinicu Vašeg poslovanja, gdje vršimo računovodstveno evidentiranje Vaših poslovnih događaja.

Naše usluge obuhvaćaju vođenje zakonskih knjigovodstvenih i poslovnih knjiga, u skladu s hrvatskim propisima, kao i poslovnim zahtjevima klijenata.

 

Izrada knjige udjela

Zakon o trgovačkim društvima (ZTD) izrijekom propisuje obvezu i odgovornost uprave društva s ograničenom odgovornošću za vođenje knjige poslovnih udjela (članak 410. stav 1. ZTDa) i knjige odluka članova društva (članak 446. ZTDa).

Zakon o trgovačkim društvima je propisao javnobilježničku ispravu kao temelj za prijenos poslovnog udjela te ostavio mogućnost članovima da društvenim ugovorom propišu dodatne uvjete i ograničenja za prijenose i opterećenje poslovnih udjela.

PAKTOR na temelju Vaše dokumentacije izrađuje knjigu poslovnih udjela i knjigu odluka članova društva, te zbirku isprava i navedene knjige čuva u materijaliziranom i nematerijaliziranom obliku, koje se prema potrebi klijenata pohranjuju u društvu.

U slučaju potrebe ažuriranja stanja upisa, društvo dostavlja voditelju kompletnu dokumentaciju i pripadajuće podatke u elektronskom obliku, zajedno sa zahtjevom za upis promjena i nadopuna podataka u navedenim knjigama, pa se nakon provedenih upisa sve ponovno pohranjuju u društvu.

 

Izrada registra dionica

Zakon o trgovačkim društvima iz 1995. godine je obvezivao Upravu dioničkog društva na vođenje KNJIGE DIONICA, kao jedinog i mjerodavnog registara za dokazivanje svih prava i obveza na dionicama, te vlasničkih odnosa u dioničkom društvu. Kasnije doneseni zakoni kojima se uređuju vrijednosni papiri, između ostaloga uvode pojam REGISTRA DIONICA, nematerijaliziranih vrijednosnih papira i propisuju zakonom ovlaštenu pravnu osobu za vođenje stanja dionica na računima dioničara (Središnja depozitarna agencija d.d. - SDA).

Izmjenama i dopunama zakona o trgovačkim društvima iz 2003. usklađeni su propisi te se dionice koje glase na ime upisuju u REGISTAR DIONICA društva. Dioničar je prema društvu samo onaj tko je upisan u registru dionica, a za dionice izdane u nematerijaliziranom obliku, smatra se mjerodavnim stanje na računu dioničara kojega za dionice društva vodi zakonom ovlaštena pravna osoba. Veliki broj dioničkih društava koja su morala po sili zakona pristupiti u članstvo SDA, zadržala su i vlastitu evidenciju o dionicama - REGISTAR DIONICA.

Kroz sve te promjene prošao je i naš projekt knjige dionica, tako da danas s jednakom pažnjom i ozbiljnošću vodimo REGISTAR DIONICA za sve naše komitente.