Jedna od usluga koju nudimo je i usluga izrade planova financijskog i operativnog restruktuiranja u skladu sa čl. 47. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.