U području pripreme projekata za financiranje iz Fondova EU pružamo uslugu stručnog konzultanta javnim i privatnim subjektima s ciljem da se Vaši projekti pripreme na optimalan način u skladu s natječajnim propozicijama za povlačenje bespovratnih sredstava iz Fondova EU.


Društvo PAKTOR u ulozi konzultanta ima pozitivne rezultate u povlačenju sredstava iz Predpristupnih fondova i Fondova EU.