PAKTOR okuplja stručnjake sa iskustvom u korporativnim financijama koji pomažu organizacijama uspješno provesti spajanja, pripajanja, podjele i dokapitalizacije Društava, a sve ovisno o željama i potrebama klijenata za učinkovitijim poslovanjem u budućnosti.