Spoznaja o vrijednosti poduzeća iznimno je važna brojnim stakeholderima svakog društva. Kako vlasnicima i managementu društva, tako i kreditnim institucijama i poslovnim partnerima. Ova informacija značajna je za tekuće poslovne odluke svakog od stakeholdera, a još više kad su u pitanju razvojne odluke strateškog karaktera. Posebno područje poslovnih aktivnosti praktično je i nezamislivo bez ažurnih, cjelovitih i nepristranih informacija o tome koliko poduzeće vrijedi.

Paktor pruža usluge procjene vrijednosti Društva s ograničenom odgovornošću, te procjenu fer vrijednosti dionice dioničkog društva.