Projektni savjet za svaki od prihvaćenih projekata imenuje voditelja projekta koji je zadužen:

-    za komunikaciju s naručiteljem,
-    za rukovođenje projektnim timom, te odgovoran
-    za kvalitet i dinamiku izvršenja projektnog zadatka.

Voditelj projekta o tijeku aktivnosti i prijedlogu projektiranih rješenja izvještava Projektni savjet koji usmjerava rad projektnog tima.

Članovi svakog pojedinog projektnog tima imenuju se iz reda stalnih zaposlenika Paktora, a po potrebi i iz reda afirmiranih stručnjaka u izgrađenoj mreži vanjskih suradnika te iz reda ovlaštenih sudskih vještaka.

Principi koncipiranja svakog projektnog zadatka:

•    maksimalno zadovoljiti traženja klijenta
•    uvažavanje kratkoročnih i dugoročnih interesa klijenta
•    apsolutna i neupitna legalnost projektitanih rješenja
•    porezna prihvatljivost provođenja projektiranih rješenja
•    prihvatljiva brzina implementacije projektiranih rješenja
•    prihvatljivi troškovi provođenja rješenja
•    spremnost na angažman u provođenju rješenja
•    monitoring po implementaciji rješenja