Radom na projektima klijenata rukovodi Paktorov Projektni savjet u sastavu:

•    Dr.sc. Davor Slišković, dipl.eoc.
•    Ivan Lejo, dipl. oec.
•    Nadica Šalov, dipl.oec.

Dr.sc.  Davor Slišković je od osnutka obnašao dužnost člana uprave u samom Paktoru, ali i u svim drugim društvima koja su poslovala samostalno i postala sastavnio dio Paktora. Pored sveučilišne karijere tijekom koje je na diplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Splitu bio nositelj predmeta Analiza poslovanja, Financijska analiza, Revizija i Investicijsko planiranje, objavio je veći broj stručnih i znanstvenih radova, a nekoliko je godina bio i kolumnist Slobodne Dalmacije pišući kolumnu „Svijet novca“. Pored doktorata znanosti, osposobljen je i za poslove brokera i investicijskog savjetnika za koje poslove je dobio i odgovarajuće licence. Radom u Paktoru i pripojenim tvrtkama vodio je brojne projektne timove i provodio najrazličitije vrlo složene financijske operacije i transakcije. Dvije godine je bio i član nadzornog odbora Zagrebačke burze.

Ivan Lejo se još 1990. godine pridružio najstarijoj tvrtki koja je pripojena Paktoru dolazeći s mjesta financijskog direktora velike tvornice ferolegura. Od samog početka obnašao je dužnost člana uprave te sudjelovao u provođenju niza financijskih transakcija najrazličitijeg karaktera. S otpočinjanjem pretvorbe i s početkom rada Zagrebačke burze i Varaždinskog tržišta vrijednosnica stječe brokersku licencu. Iznimna kreativnost, poznavanje relevantnih propisa, te aktualne situacije na hrvatskom tržištu kapitala, svrstavaju ga u red bardova na ovom području čije mišljenje se uvažava s velikim respektom i bez ikakve sumnje.

Nadica Šalov se priključila ovoj grupaciji 1991. godine nakon uspješnog rukovođenja službom računovodstva u nekoliko velikih spitskih kompanija proizvodnog, trgovačkog, građevinskog i uslužnog karaktera. Dugogodišnja je aktivistica u splitskom Društvu knjigovođa i stalan predavač na stručnim seminarima Društva. Pored računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova, niz godina je uspješno obavljala i poslove revizije, a posljednih godina sve se više angažira na poslovima poreznog savjetovanja. Dobri je duh splitskih knjigovodstvenih servisa kao točka na kojoj se može dobiti točan, ažuran i potpun odgovor na svaki upit.